ได้มาจาก forward mail คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ครับ

ไม่รู้ที่มา ต้นตอ ยังไงขอขอบคุณเจ้าของต้นฉบับไว้ด้วยครับ


--------------------------------------------------------------------------วันนี้มีโครงการดี ๆ เพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคมมาขอให้ช่วยกันประชาสัมพันธ์หน่อยค่ะ

ชื่อโครงการ : ' กล่องของพี่ เพื่อสมุดของน้อง'

วันนี้ได้เข้าร่วมอบรมโครงการนี้ ก็เลยได้รู้ประโยชน์ของกล่องเพิ่มขึ้นอีก
กล่องนม กล่องน้ำผลไม้ หรือกล่องชาเขียวต่าง ๆ ที่พวกเรา ๆ ดื่มกันอยู่ทุกวันนี้
ผู้คนมักจะมองไม่เห็นคุณค่าค่ะ
แต่จริง ๆ แล้ว สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกหลายอย่างเลยนะคะ

ทางโครงการบอกว่า จะนำกล่องที่ได้ เอาไปผ่านกระบวนการ Recycle แล้วนำกลับมาทำเป็นสมุดเรียน
เพื่อส่งไปให้น้อง ๆ ที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนค่ะ


ทำไมต้องกล่อง ?

            กล่องเครื่องดื่ม หมายถึง กล่องที่ใช้บรรจุเครื่องดื่ม หรืออาหารเหลวประเภทนม น้ำผลไม้ ชา กาแฟ แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่
         1. กล่องยูเอชที มีกระดาษ อะลูมิเนียมฟอยล์ และพลาสติก ประเภทโพลีเอททีลีน เป็นส่วนประกอบ ซึ่งช่วยให้ผลิตภัณฑ์ที่บรรจุ สามารถเก็บไว้ได้นาน โดยไม่ต้องแช่เย็น
         2. กล่องพาสเจอไรซ์ มีส่วนประกอบเป็นกระดาษ และพลาสติก เท่านั้น จึงต้องแช่เย็น เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ที่บรรจุอยู่เก็บไว้ได้นาน
            ปัจจุบันกล่องเครื่องดื่ม เป็นที่นิยมอย่างแพร่หลาย ด้วยคุณสมบัติกล่องปลอดเชื้อที่คงคุณค่า และเก็บความสดใหม่ให้กับเครื่องดื่มได้นานถึง 6 เดือนโดยไม่ต้องใส่วัตถุกันเสีย และไม่ต้องแช่เย็น จึงปลอดภัย สำหรับผู้บริโภคทุกวัย โดยเฉพาะกับเด็กๆ ที่ต้องดื่มนมเป็นประจำ เมื่อไม่ต้องแช่เย็นก็ไม่ต้อง เปลืองค่าไฟ น้ำหนัก กล่องเบายังช่วยประหยัดเชื้อเพลิงในการขนส่ง กระดาษซึ่งเป็นวัสดุหลักในการผลิตกล่อง มาจากสวนป่า ที่ปลูกทดแทนต่อเนื่องพร้อมหมุนเวียนมาใช้ใหม่ ( renewable) จึงไม่ต้องทำลายป่าไม้จากธรรมชาติ กล่องเครื่องดื่ม จึงเป็นผลิตภัณฑ์ที่รักษาสิ่งแวดล้อมตั้งแต่กระบวนการผลิต จนถึงการนำไปรีไซเคิล ซึ่งไม่มีส่วนใด เหลือทิ้งเป็นขยะเลย

            ในแต่ละปีกล่องเครื่องดื่มกว่า 3,000 ล้านใบ ถูกทิ้งไปโดยไม่มีใครรู้ถึงคุณค่า ว่ามันสามารถนำกลับมารีไซเคิลได้ ดังนั้น เรามาเป็นผู้บริโภคที่รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม โดยการเก็บกล่องเครื่องดื่มส่งไปรีไซเคิลกันเถอะ


ประโยชน์ที่ได้จากกล่อง   
 
          กล่องเครื่องดื่มที่นำมาผลิตแผ่นไม้กระดาน จะถูกตัดย่อยเป็นชิ้นเล็กๆก่อนที่จะนำมาโรยบนแผ่นเหล็ก เพื่อขึ้นรูปแผ่นตามความหนาที่ต้องการ จากนั้นจำนำเข้าเครื่องอัดร้อนที่อุณภูมิประมาณ 170 องศาเซลเซียส เพื่อหลอมพลาสติกที่มีอยู่ในกล่อง แล้วจึงนำไปเข้าเครื่องอัดเย็น ทั้งนี้ พลาสติกจะเป็นตัวยึดกระดาษและอลูมิเนียมให้ติดกันโดยไม่ต้องใช้กาว หรือสารเคมีใดๆ ในขั้นตอนการผลิต คุณสมบัติของแผ่นไม้กระดานที่ผลิตจากกล่องเครื่องดื่ม

1. ผลิตจากวัสดุเหลือใช้
2. สามารถกันน้ำได้อย่างดี
3. สามารถดัดโค้งและทำเป็นรูปร่างต่างๆได้ตามความต้องการ
4. ปราศจากสารฟอร์มัลดีไฮด์ ซึ่งต่างจาก particleboard หรือ MDF
5. ความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของลักษณะพื้นผิว
6. เป็นฉนวนกันความร้อนและเสียงได้อย่างดี
7. สามารถกันปลวกได้ 100% และไม่เป็นผุยผง
8. สามารถเลื่อย ตัด ดัด ติดกาว เจาะและยึดด้วยตะปูได้เช่นเดียวกับแผ่นไม้ชนิดอื่นๆ     

      นอกจากจะใช้ผลิตกระดาษรีไซเคิลแล้ว กล่องเครื่องดื่มยังสามารถนำไปผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกเพื่อนำไปใช้เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆได้เป็นอย่างดี เช่น ที่รองแก้ว , ที่วางซีดี , ที่ใส่ของ , กระเป๋า และเครื่องใช้อื่นๆอีกมากมาย ซึ่งหากเป็นผลิตภัณฑ์ด้านพลาสติกแล้ว สามารถที่จะตอบสนองความต้องการที่จะนำส่วนประกอบเหล่านี้ไปใช้ได้ อย่างไม่ยากเย็นนัก


รีไซเคิลอย่างไร ?

            การรีไซเคิลกล่องเครื่องดื่มมีหลายทางเลือก แต่ที่แพร่หลายในหลายประเทศ และประสบความสำเร็จในเชิงธุรกิจ คือ การแยกเยื่อกระดาษเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ และการผลิตเป็นแผ่นไม้กระดาน ( Green Board)         การนำกล่องเครื่องดื่มมาผลิตเป็นไม้กระดาน
         กล่องเครื่องดื่มที่ใช้แล้ว จะถูกนำมาตัดย่อยเป็นชิ้นเล็กๆ ก่อนที่จะนำมาโรยบนแผ่นเหล็ก เพื่อขึ้นรูปแผ่น ตามความหนาที่ต้องการ จากนั้นจะนำเข้าเครื่องอัดร้ อนที่อุณหภูมิ 170 องศาเซลเซียส เพื่อหลอมพลาสติกที่ปนอยู่ แล้วจึงนำไปเข้าเครื่องอัดเย็น ทั้งนี้ พลาสติกจะเป็นตัวยึดกระดาษและอลูมิเนียมฟอยล์ให้ติดเป็นเนื้อเดียวกัน โดยไม่ต้องใช้กาวหรือสารเคมีใดๆ ในขั้นตอนการผลิต
   
คุณสมบัติของ greenboard

   1. ผลิตจากวัสดุเหลือใช้ และมีพื้นผิวเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว
   2. กันน้ำได้ดี กันปลวกได้ 100% และไม่เป็นผุยผง
   3. เป็นฉนวนกันความร้อนและเสียงได้อย่างดี
   4. ดัดโค้งและทำเป็นรูปร่างต่างๆ ได้ตามความต้องการ
   5. สามารถเลื่อย ตัด ดัด ติดกาว เจาะ และยึดด้วยตะปูได้ เช่นเดียวกับแผ่นไม้ชนิดอื่นๆ
   6. ปราศจากสารฟอร์มัลดีไฮด์ ซึ่งต่างจาก particlebord หรือ MDF
การแยกเยื่อ เพื่อนำวัตถุดิบกลับมาใช้ใหม่่
       กล่องที่ใช้แล้ว จะถูกนำมาผ่านกรรมวิธีแยกเยื่อกระดาษออกจากแผ่นโพลีเอททีลีนและอลูมิเนียมฟอยล์ ด้วยถังตีกระดาษ หรือ 'Pulpers' ซึ่งเฉลี่ยแล้ว กล่องกระดาษ 1 ตัน จะมีเยื่อกระดาษอยู่ประมาณ 600 กิโลกรัม โดยกรรมวิธีทั้งหมด ไม่ต้องใช้สารเคมีหรืออุปกรณ์พิเศษใดๆ
       เนื่องจากเยื่อกระดาษที่นำมาผลิตกล่อง ประกอบด้วยเยื่อใยยาว และเยื่อกึ่งเคมี ( CTMP) ที่ไม่เคยใช้งาน มาก่อน ( virgin pulp) เยื่อกระดาษเหล่านี้จึงมีความแข็งแรงกว่าเยื่อกระดาษจากกล่องกระดาษเก่า ( old corrugated carton boxes) ที่ผ่านการรีไซเคิลมาหลายครั้ง ดังนั้น เยื่อกระดาษที่ได้มาจากกล่องเครื่องดื่ม เหมาะที่จะนำมาทำเป็น กระดาษกล่องที่ต้องการความแข็งแรงสูง ส่วนพลาสติกและฟอยล์สามารถนำไปทำเป็นอุปกรณ์พลาสติกที่ต้องการ ความแข็งแรง เช่นด้ามจับกระทะ หรือผลิตเป็นผลิตภัณฑ์พลาสติกรีไซเคิลทั่วไป


กล่องที่พับแยกเก็บไว้แล้ว สามารถนำไปหยอดลองถังที่รับกล่องได้ตามจุดเหล่านี้ค่ะ

ห้างสรรพสินค้าที่ร่วมโครงการฯ
1
    โรบินสัน สาขารัชดา และลาดพร้าว
2
    คาร์ฟูร์ 12 สาขาได้แก่ สาขาสุขาภิบาล 3, สุวินทวงศ์ , อ่อนนุช , สำโรง , เพชรเกษม , พระราม 4, บางแค , บางบอน , บางปะกอก ,
อิสรภาพ , รัชดาภิเษก และลาดพร้าว
3
    เดอะมอลล์ 6 สาขาได้แก่ สาขารามคำแหง , ท่าพระ , บางแค , บางกะปิ , งามวงศ์วาน และดิเอ็มโพเรียม
4
    เซ็นทรัล สาขาวังบูรพา
5
    สยามพารากอน
6
    บริษัท อิออนไทยแลนด์ จำกัด (จัสโก้) 6 สาขาได้แก่สาขารัชดาภิเษก , ศรีนครินทร์ , สุขาภิบาล 1, บางบอน , ประชาอุทิศ และสุขุมวิท 71
7
    เซ็นทรัลเวิลด์
8
    บริษัท ฟู้ดแลนด์ ซุปเปอร์มาร์เก็ต จำกัด 3 สาขาได้แก่ สาขาลาดพร้าว 95, รามอินทรา และจรัญสนิทวงศ์ 30
9
    บิ๊กซี 12 สาขา
 
     
ร้านสะดวกซื้อ ( รวมขยะรีไซเคิลใน 1 ถัง)
1
    บริษัท ซีพี เซเว่นอีเลฟเว่น จำกัด (มหาชน) 50 สาขา
2
    บริษัท ซันคัลเลอร์ จำกัด ( 108 shop) 25 สาขา
   
    นอกจากนี้ยังมีอีกหลาย ๆ จุดนะคะ สามารถเข้าไปดูรายชื่อได้ที่ link ด้านล่าง

เข้าไปดูรายละเอียดโครงการได้ตามเว็บนี้ค่ะ

http://www.thaibcg.com/

รายชื่อสถานที่ที่รับกล่อง

http://www.thaibcg.com/network/network.html


งานนี้ต้องขอขอบคุณทางบริษัท Tetra Pak
ที่ได้ริเริ่มโครงการดี ๆ ให้กับสังคม และสิ่งแวดล้อมด้วยค่ะ

-----------------------------------------------------------------------------

Comment

Comment:

Tweet

big smile big smile

#23 By (1.46.229.162|1.46.229.162) on 2015-08-26 19:50

big smile big smile

#22 By (1.46.229.162|1.46.229.162) on 2015-08-26 19:50

big smile big smile

#21 By (1.46.229.162|1.46.229.162) on 2015-08-26 19:49

อยากได้สิ่งประดิษฐ์จากกล่องนมค่ะ ไม่ใช่เรื่องเกี่ยวกับกล่องนมคะconfused smile tongue

#20 By seen (203.209.88.144) on 2011-12-18 18:43

อออออ

#19 By ท (122.154.68.11) on 2011-01-18 10:53

#18 By may (113.53.19.101) on 2010-09-20 00:04

#17 By (118.174.174.183) on 2010-08-27 18:51

love it

#16 By Wholesale jerseys (59.58.175.182) on 2010-08-20 14:47

http://www.anymine.com/ watch

#15 By swiss watches (125.121.16.239) on 2010-08-17 07:32

http://www.someboots.com/ ugg boot

#14 By citizen watches (125.118.193.173) on 2010-08-16 16:20

http://www.bagsabc.com/louis-vuitton.html louis vuitton

#13 By swiss watches (125.121.215.204) on 2010-08-15 08:13

http://www.perboots.com/ uggs

#12 By tag heuer watch (125.121.215.204) on 2010-08-14 11:07

http://www.watchever.com/ ladies watches

#11 By tag heuer watch (125.121.215.204) on 2010-08-13 09:00

http://www.overwatches.org/rolex-prince-watches.html prince watches

#10 By rolex watches (125.121.208.152) on 2010-08-06 22:32

#9 By (118.173.242.233) on 2010-08-05 13:27

http://www.overwatches.org/breitling-watches.html replica breitling watches for sale

#8 By dkny watch (125.121.208.152) on 2010-08-04 13:58

http://www.watchever.com/

#7 By dkny watch (115.195.185.101) on 2010-07-27 16:42

http://www.watchvisa.com/replica watch

#6 By cartier watch (125.118.238.85) on 2010-07-10 15:50

น่าเบื่อไม่ดีเลย ไม่ได้เรื่องอิอิอิอิ เนื้อหาไม่ได้เรื้องangry smile

#5 By yuri (58.10.0.82) on 2010-07-08 20:26

ม่ายมีชื่อผลิตภัณฑ์ที่ทำด้วยกล่องนม
angry smile wink

#4 By คนหาแฟน (61.91.164.102) on 2010-01-06 20:32

ไอซ์ขอชม

#3 By ice (125.25.40.232) on 2008-08-31 16:36

เป็นความคิดที่ดีครับ มีประโยชน์มากเลย wink double wink

#2 By desktop bomb on 2008-08-05 11:50

เจ๋งมากค่ะ Hot!

#1 By petiteparty on 2008-08-05 11:31